אודות הארגון

חברים ואוהדים

 • חברים מן המניין

בחודש ינואר 2002 שונה תקנון הארגון, וכיום יכולים להיות בו חברים מן המניין יוצאי יוון החיים בישראל ועונים לקריטריונים הבאים: (באסיפה הכללית שהתקיימה בחודש יוני 2009 שונה סעיף 3 ומעתה יכולים להיות חברים בארגון,  צאצאים של יוצאי יוון שמלאו להם 18 שנה, במקום 20).

 1. יליד יוון שהיה במחנה השמדה או במחנה ריכוז, ובת-זוגו.
 2. יליד יוון שהיה ביוון בתקופת הכיבוש הגרמני (פרטיזן, הסתתר וכדומה), ובת-זוגו.
 3. צאצאים לנזכרים לעיל (בן/ת, נכד/ה, נין/ה שמלאו להם 18 שנה).
 4. צאצא של יוצא יוון, שההנהלה החליטה לקבלו כחבר.
 • זכויות החבר

החברות בארגון מקנה לחבריה את הזכויות הבאות:

 1. להשתתף בכל אסיפה כללית והצבעה בה (קול אחד בכל הצבעה).
 2. לבחור ולהיבחר להנהלה ולוועדת הביקורת.
 3. להצטרף כחבר לאחת מוועדות הארגון, באישור ההנהלה.
 4. להשתתף בפעולות הארגון וליהנות משירותיו.
 5. לקבל את חוזרי הארגון לחברים, את הביטאון "קול הניצולים" וכל חומר פרסום כללי אחר, שיפורסם על-ידי הארגון.
 • חובות החבר

חובותיו של חבר הארגון הן כדלקמן:

 1. לשלם דמי חבר, כפי שייקבעו על-ידי ההנהלה, לקיים את הוראות התקנות ואת החלטות האסיפה הכללית.
 2. להימנע מלפעול נגד העמותה, תקנונה או החלטות האסיפה הכללית.
 • אוהד

בארגון רשומים כשמונים אוהדים, לרבות אנשים שאינם יוצאי יוון.

 1. כל המזדהה עם מטרות הארגון ואינו עומד בקריטריונים, כדי להתקבל כחבר (ראה לעיל) יכול להירשם כאוהד.
 2. לאוהד כל הזכויות והחובות של חבר מן המניין, למעט הזכות לבחור ולהיבחר.
 • דמי חבר/אוהד

חבר/אוהד יחיד                 – 150 ש"ח בשנה

חברים/אוהדים בני זוג        – 150 ש"ח בשנה

סטודנטים לתואר ראשון      – 100 ש"ח בשנה

חיילים בשירות חובה          – פטורים

Share:
 • Print
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Twitter
 • Google Bookmarks

סגור לתגובות.