הקמת הארגון

ארגון ניצולי מחנות ההשמדה יוצאי-יוון בישראל נוסד בחודש מרס 1953, 10 שנים לאחר השמדת יהודי יוון והרס קהילותיהם – בראשן קהילת שאלוניקי, שזכתה לכינויים "ירושלים דבלקן" ו"עיר ואם בישראל", ו-8 שנים לאחר השחרור ממחנות ההשמדה הגרמניים. מייסדי הארגון היו המנוחים: אברהם צרפתי, יוסף קלמרו, שמואל הררי, חיים ארוך ודוד חיים זיכרונם לברכה. משה שמואל (הנונו) ז"ל היה נשיא הכבוד של הארגון.

המייסדים היו מתנדבים שפעלו בנחישות, במסירות ובמלוא המרץ להגשמת הרעיון, שאותו הגו זמן לא רב לפני-כן, וזאת למרות התנאים האישיים הקשים, שבהם היו שרויים. הדבר התרחש, יש לזכור, שנים מעטות לאחר תום מלחמת העצמאות, כאשר מייסדי הארגון ואלה שהיו עתידים להיות חברים בו – ניצולי המחנות עם מספר ביד – שברובם המכריע עלו ארצה משנת 1945 ועד להקמת מדינת ישראל בשנת 1948, והשתתפו במלחמת העצמאות, נמצאו בעיצומו של תהליך הקליטה, שהיה קשה באותן השנים, באשר הסיוע של המדינה היה מזערי, ולמעשה היה חייב, איש-איש לדאוג לעצמו ולמשפחתו הטרייה, ולפתור את בעיותיו בכוחות עצמו ולפי יכולתו.

כיושבי הראש של הארגון כיהנו במרוצת השנים:
מוריס משה ז"ל, 1984-1954
ראול (יום טוב) ספורטה ז"ל, 2001-1984

החל משנת 2001 מכהן כיושב ראש הארגון משה העליון.

על הרכב הנהלת הארגון כיום – ראה ב"אודות הארגון". הנהלות הארגון הנבחרות בראשות יושבי הראש שלהן, הצליחו לקדם בתקופות כהונתן את מטרות הארגון. אחד ההישגים הבולטים של הארגון במרוצת השנים, היה בהחדרת ההכרה בקרב הרבים שגם יהודים יוצאי ספרד הוכחדו בשואה.

Share:
  • Print
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks

סגור לתגובות.