מוסדות

הארגון הנו עמותה, הרשומה אצל רשם העמותות. האספה הכללית היא המוסד העליון של הארגון. הנהלת הארגון והועדה לביקורת, נבחרות אחת ל-4 שנים על-ידי האספה הכללית:

 • הנהלה

בהנהלה 9 חברים. הרכב ההנהלה הנוכחית:

יושב ראש:  משה העליון.
סגן היו"ר:   משה  מצא.
מזכירה:     רחל העליון-מזריץ.
גזבר:         אברהם (טולי) אשכנזי.
חברה:       שרונה לזר (קלמרו). 
חבר:         שמואל מסוט. 
חבר:         חיים סוסתיאל.
חבר:         אברהם קוב'ו.
חבר:         יצחק קפטס.

 • הועדה לביקורת

הועדה לביקורת מונה 3 חברים. הרכב הועדה הנוכחית:

יושב ראש:  שמואל שבח.
חבר:          שמואל אמון.
חברה:       רחל פנקס.

 • הועדה לתמיכה

הועדה לתמיכה מונה 3 חברים. הרכב הועדה הנוכחית:

אברהם (טולי) אשכנזי, שמואל מסוט, משה מצא.

 • הועדה לקבלה

הועדה לקבלה מונה 2 חברים. הרכב הועדה הנוכחית:

רחל העליון-מזריץ, משה מצא.

ראש המערכת:  רחל העליון-מזריץ.

חברי המערכת:

 • תמי אברמסון (אמר-אל).
 • שרונה לזר.
 • שמואל מסוט.
 • משה מצא.
 • אברהם קוב'ו.

משקיפים

חברים מן המניין המשתתפים באופן קבוע כמשקיפים בישיבות:

תמי אברמסון (אמר-אל),  אהרון אלקפס, רחל לוי, דוד (דריו) צבי.

ועדות נוספות

במסגרת הארגון פועלות ועדות אלו המתמנות על-ידי ההנהלה:

 1. ועדה לאירועים.
 2. ועדה להנצחה.
 3. ועדה להיגוי.
 4. מערכת ביטאון הארגון "קול הניצולים".
 5. ועדה לתמיכות.
 6. ועדה לקבלה (של חברים ואוהדים חדשים).
Share:
 • Print
 • Digg
 • StumbleUpon
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Twitter
 • Google Bookmarks

סגור לתגובות.