זיכרון והנצחה

האוכלוסייה היהודית בערי יוון לפני השואה ואחריה

מפת קהילות יוון

דף למזכרת

דף ובול למזכרת לזכר יהודי יווןדף מזכרת לזכר יהודי יוון
שנספו בשואה
ובמלאת 54 שנים ליציאת
המשלוח הראשון משאלוניקי

בתאריך 15 במרס 1997, הונפק על-ידי ארגוננו בשיתוף דואר ישראל,
דף מזכרת ובו בול. דף המזכרת מוקדש לזכר יהודי יוון, שנספו בשואה,
ויציאת המשלוח הראשון משאלוניקי, שנודעה כ"עיר ואם בישראל",
לאושוויץ, ביום ח' באדר ב' תש"ג, 15 במרס 1943.
שולבו בו תמונות נופים מוכרים של העיר וכן בול של אישה יהודיה עם תלבושתה המסורתית.

דגל הארגון

הדגל עוצב בסמוך לאחר הקמת הארגון, הדגל נישא במרכז חלקו העליון על ידי מוט, בדומה לאחת מצורות הדגלים, שהיו מקובלים ביוון. על הרקע הלבן יש שישה נרות, לזכר ששת מיליון הקורבנות שניספו בשואה. צבע הנרות כחול, המזכיר את הצבע הכחול בדגל יוון ובדגל ישראל. באמצע הדגל ישנו מגן דוד המורכב משני משולשים, אדום וצהוב, ובמרכזו האות G (האות הראשונה של המילה GREECEׂ), בדומה לתווית הזיהוי, שנשאו יהודי יוון במחנות. (ראה תצלום בחלק הימני)

באפריל 2004 הוחלט על עיצוב דגל חדש לארגון, במתכונת הדגלים הנהוגה בארץ. אחת הסיבות לשינוי מבנה הדגל הייתה הקושי שהתעורר בהצבת הדגל ובנשיאתו בעת קיום טכסים. תוכנו של הדגל זהה לזה של הדגל הראשון, אך צורת נשיאתו שונתה. (ראה תצלום בחלק השמאלי).

דגל אירגון ניצולי מחנות ההשמדה יוצאי יוון בישראלדגל אירגון ניצולי מחנות ההשמדה יוצאי יוון בישראל

תפילות ופיוטים במעגל השנה

שאלוניקי היהודית איננה עוד. הקהילה הפורחת והתוססת, הגאה והעצמאית, מן החשובות בקהילות היהודיות בעולם "עיר ואם בישראל", נחרבה על-ידי הצורר הנאצי בשנת 1943.

במלאת חמישים שנה לשואת יהודי שאלוניקי, הופקה על ידי הארגון קלטת ובה התפילות והניגונים המיוחדים של יהודי העיר, שהושרו בבתי הכנסת במשך חמש מאות שנה, וממשיכים להתנגן בפי שרידיה, שניצלו מן התופת ובני משפחותיהם. מקצת מהתפילות והניגונים הללו מתועדים מפי חזנים בני העיר סלוניקי, שאליהם הצטרפו חברים יוצאי שאלוניקי. הצילומים נעשו בבתי-כנסת של יוצאי שאלוניקי בתל-אביב ובחיפה, בנוסח יהודי שאלוניקי.

ניתן להשיג את הקלטת במשרדי הארגון.

שנה בשנה - תפילות ופיוטים במעגל השנה

Share:
  • Print
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks

סגור לתגובות.